[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb mozillaEl Sat, Apr 12, 2003 at 02:23:06AM +0200, Jordi Mallach deia:
> On Fri, Apr 11, 2003 at 06:28:01PM +0200, Francesc Juan wrote:
> > La versio de Debian és la3.0 woody
> 
> Aleshores sembla que estàs instal·lant per la força un paquet per a
> Debian unstable en Debian stable.
> 
> Com solució intermitja, pots actualitzar només parcialment a unstable.
> 
> Per a això, només tens que afegir les llistes d'unstable al teu
> sources.list (junt amb les de woody) i afegir un fitxer
> /etc/apt/apt.conf amb la següent línia:
> 
> APT::Default-Release "unstable";
>

Unstable per omissió?. Doncs no ho tenia clar. Jo em pensava que 
li havies de dir stable per omisió i la unstable a l'apt-get 
del que volguessis instal·lar de unstable. I si li fico 

 APT::Default-Release "stable";
 
que passa, doncs?

> Una vegada fet això, apt-get update && apt-get install mozilla/unstable.
> 
> Jordi
> -- 
> Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
> jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
> GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: