[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Disponibles els paquets koffice-i18n-ca Hola faig saber als debianers que ja teniu dispobles el paquet deb per a la 
internacionalització del koffice al català, mireu en:
	<ftp://caliu.info/pub/traduccions/koffice>

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgp1qBbrVDGBu.pgp
Description: signature


Reply to: