[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instalacio de ispell-sc-ca.zip de www.softcatala.orgOn Fri, Jan 10, 2003 at 02:19:09PM +0100, Pep Roca wrote:
> Si, fa una mica de por un paquet de 200 megues.

Hmm. Feia temps que no ho mirava, i no era un paquet de 200 megues.
Exàctament, mesuraba:
-rw-r--r--  1 jordi  jordi  22937068 Nov 29 17:08 wcatalan_0.2-1_all.deb

La llista de paraules sí eren més de 150 megues. :)

> Poder dic una animalada, però 
> el hash de softcatala només ocupa 4,9 megues. D'on surten les altres 195?

A partir del fitxer .dic, el paquet de Debian fa una llista de paraules
per a wcatalan. Aquesta, amb els canvis que he fet, ocupa 7.5, algo
acceptable. La llista és completíssima, la veritat és que està molt
currat aquest nou paquet.

L'estic pujant a Debian... en un ratillo (15 mins com a molt) ho podeu
trobar en http://incoming.debian.org/, si no voleu esperar (paquets
wcatalan i icatalan, fonts ispellcat).

M'agradaria un poc de comentaris: si va bé, si va millor, si l'he cagat
grossa...


> I ja que estem amb això, està previst el aspell-ca?

Hm. Hauré d'investigar si es pot generar amb una llista com la d'aquest
paquet...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpUAnvncRnRa.pgp
Description: PGP signature


Reply to: