[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problemes instal·lant una debianHola,
estic intentant instal·lar una debian (woody) i em trobo amb diversos problemes. M'agradaria saber si algú de vosaltres me'ls podria resoldre. He realitzat la instal·lació a partir de floppies/CD/inet, és a dir, com que no podia arrencar directament he fet servir les imatges de disquet que he trobat al servidor de debian i, un cop comançat el procés d'instal·lació, he utilitzat el CD (que no era res + que el CD de la netinst) per carregar els drivers (ho podia haver fet directament per internet/floppies però..). Així, he arribat al punt on el sistema es disposa a fer una instal·lació "base". En aquest punt (i després d'intentar continuar la instal·lació de la base amb el CD i veure com no m'anava) he seguit fent una instal·lació via internet (server http). El procés ha acabat amb èxit i, després de configurar el LILO, he reiniciat el PC (sé que fins ara no té massa interès però no sé si pot ser interessant de cara a saber el perquè dels meus problemes). Un cop he reiniciat i he configurat la zona i l'hora he
 arribat al punt de decidir quins paquets instal·lava (tasksel (??)). Allà hi he escollit:

GNOME applications and utilities
GNOME basic desktop
Samba SMB server
X Window System (complete)
X-window System (core components)
(em sembla que res més...)

No he executat el dselect i he continuat. Després de descarregar del servidor ftp de rediris els paquets necessaris, el sistema s'ha posat a desempaquetar-los. Aquí és on em trobo amb un problema. A mig fer aquest procés em diu:

Errors were encountered while processing:
	/var/cache/apt/archives/libopenldap-runtime_1%3a1.2.12-1_all.deb
	/var/cache/apt/archives/netbase_3.18-4_i386.deb
	/var/cache/apt/archives/ncurses-term_5.0-6.0potato2_all.deb

i un missatge indicant-me que ha trobat alguns errors i que intentarà configurar la "el què pugui".  Un cop fet això, em demana si vull tornar-ho a intentar. He provat de dir-li que si però els resultats són els mateixos. 

Algú de vosaltres té idea de com puc arreglar aquest problema (he intentat esborrar els fitxers i tornar-los a instal·lar i tampoc funciona)?

moltes gràcies per la vostra atenció,
òscar

ps: no sé si és per això però, malgrat haver configurat l'x86 (??) crec que correctament, no em funciona l'startx (perdó per no fer servir termes més tècnics però....)
pss: tinc configurat l'apt amb el servidor ftp de rediris


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: