[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes instal·lant una debianOn Mon, Jul 08 2002, oscar verge arderiu wrote:
> [...] em diu:
> 
> Errors were encountered while processing:
> 	/var/cache/apt/archives/libopenldap-runtime_1%3a1.2.12-1_all.deb
> 	/var/cache/apt/archives/netbase_3.18-4_i386.deb
> 	/var/cache/apt/archives/ncurses-term_5.0-6.0potato2_all.deb
> 
> i un missatge indicant-me que ha trobat alguns errors i que intentarà
> configurar la "el què pugui".  Un cop fet això, em demana si vull tornar-ho
> a intentar. He provat de dir-li que si però els resultats són els mateixos. 
> 
> Algú de vosaltres té idea de com puc arreglar aquest problema (he intentat
> esborrar els fitxers i tornar-los a instal·lar i tampoc funciona)?

No em facis gaire cas, però em fa l'efecte que quan instal·les
molts paquets de cop (com és el cas) és "normal" que hi hagi
problemes.

Per acabar-ho d'instal·lar només cal anar al dselect, seguir tots
els passos (sense seleccionar res nou), i a l'hora d'instal·lar
segurament veuràs que surten els paquets que havien quedat
pendents i s'instal·len sense problemes. Suposo que també es pot
fer amb l'apt/dpkg però no em preguntis com.

Bona sort.

-- 
Robert Lang
rlang(at)gmx.co.uk


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: