[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes instal·lant una debian> No he executat el dselect i he continuat. Després de descarregar del
> servidor ftp de rediris els paquets necessaris, el sistema s'ha posat a
> desempaquetar-los. Aquí és on em trobo amb un problema. A mig fer
> aquest procés em diu:
>
> Errors were encountered while processing:
> 	 /var/cache/apt/archives/libopenldap-runtime_1%3a1.2.12-1_all.deb
> 	/var/cache/apt/archives/netbase_3.18-4_i386.deb
> 	/var/cache/apt/archives/ncurses-term_5.0-6.0potato2_all.deb
>
> i un missatge indicant-me que ha trobat alguns errors i que intentarà
> configurar la "el què pugui".  Un cop fet això, em demana si vull
> tornar-ho a intentar. He provat de dir-li que si però els resultats són
> els mateixos.

doncs sembla que no s'ha baixat els paquets sencers, i que no els pot
instal·lar correctament.


> Algú de vosaltres té idea de com puc arreglar aquest problema (he
> intentat esborrar els fitxers i tornar-los a instal·lar i tampoc
> funciona)?

per esborrar els paquets que t'has baixat, apt-get clean (te'ls borra de
/var/cache/apt/archives/)
pots provar també de canviar-te de servidor ftp (modificant   l'
/etc/apt/sources.list), tornar-te a baixar els paquets que necessitis i
tornar a començar....
>
> ps: no sé si és per això però, malgrat haver configurat l'x86 (??) crec
> que correctament, no em funciona l'startx (perdó per no fer servir
> termes més tècnics però....)

això de les x és tot un altre món, hauries d'enviar el missatge d'error
que et dóna quan executes startx
salut!
pau.-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: