[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gcc 3.1, compiladorsHola,

tinc un dubte, d'aquells bàsics. Després d'haver instal·lat una Sid, amb 
coses de la Woody , he instal·lat el gcc3.1. El dubte que tinc és:

quina diferència hi ha entre el gcc 3.1 i el g++-3.1 i el c++?

Després haver instal·lat el gcc, i el g++-3.1, he intentat compilar quelcom 
en c++ i m'ha dit que no tenia compilador ???. I quan intento instal·lat el 
c++, (apt-get ..) diu que instal·larà el gcc 2.95. 

Que poden viure plegats, tos dos compiladors? i com triu un o altre?

Quins és el per defecte?

Bé, gràcies per avançat.

Leo
-- 
Linux User 152692 
Catalonia


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: