[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gcc 3.1, compiladorsOn Fri, Jun 28, 2002 at 06:54:51PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> tinc un dubte, d'aquells bàsics. Després d'haver instal·lat una Sid, amb 
> coses de la Woody , he instal·lat el gcc3.1. El dubte que tinc és:
> 
> quina diferència hi ha entre el gcc 3.1 i el g++-3.1 i el c++?

gcc-3.1 és el gnu c compiler 3.1 (ueeee!)
g++-3.1 és el gnu c++ compiler 3.1
c++ és un enllaç simbòlic.

Es molt probable que ara mateix tingues tant la versió 2.95 com la 3.1
instal·lada. Si vols que la 3.1 siga la versió per defecte (la que
s'execute a l'executar "gcc", tens que canviar l'enllaç que apunta de
gcc -> gcc-2.95 a gcc-3.1.

Açò canviarà automàticament quan es faça la transició a gcc-3.1 en
debian unstable (no s'ha fet encara perque hi ha problemes amb m68k i
amb el canvi d'ABI de tots els paquets de c++).

> Després haver instal·lat el gcc, i el g++-3.1, he intentat compilar quelcom 
> en c++ i m'ha dit que no tenia compilador ???. I quan intento instal·lat el 
> c++, (apt-get ..) diu que instal·larà el gcc 2.95. 

Si instal·les el paquet "gcc", aquest t'instal·la el compilador per
defecte per a la teua arquitecture. En aquest moment, per a linux-i386
és gcc-2.95. Si vols instal·lar el g++-3.1, tens que dir el nom sencer
explicitament.

Quin error et dona exactament?


> Que poden viure plegats, tos dos compiladors? i com triu un o altre?

I tres, i quatre :)
Jo ara mateix tinc 3 instal·lats.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp86CiSflINf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: