[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Filtres del MozillaJaume Sabater wrote:

On Friday 28 June 2002 15:41, Jordi Mallach wrote:

On Sun, Jun 16, 2002 at 06:14:52PM +0200, Xarx wrote:

Tinc instal·lat el Mozilla 0.9.9-6.
Quant intento crear un filtre no em deixa.
El "filters for:" no es desplega, no em deixa dir per quin compte és el
filtre que vull crear.

Què és un filtre de mozilla? :)


iptables -t filter -A INPUT -s mozilla.org -j DROP
Hola:
Si es fa servir Mozilla per llegir el correu, i vols que cada missatge vagi a una carpeta segon el "to", el "subject", etc, Edit -> Message filters permet crear això, filtres, però únicament si tens posat com servidor un pop3. Jo tenia el servidor tipus Movemail, per poder fer els filtres, s'ha de posar com pop3 , fer els filtres i tornar a col·locar el servidor com movemail.
Tot el que arreplega el fetchmail el mozilla m'ho ordena.

Gràcies
Salutacions.

Drapnet
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari registrat n. 92028)
Debian Woody
Kernel 2.4.18
_________________________________________________________
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: