[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configuració de paquetsOk

gràcies.

El problema que tenia, era que la primera vegada que vaig instal·lar debian 
em va donar algun problema, i ara, cada cop que instal·lo un programa el puc 
configurar, com per exemle el locales.

Leo

A Divendres 28 Juny 2002 15:40, Jordi Mallach va escriure:
> On Fri, Jun 28, 2002 at 02:45:04PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> > m'havia oblidat. Vas comentar ahir que per catalanitzar fer servir el
> > locales. M'he barrallat amb ell i no m'ensortit.
> >
> > Com funciona exactament, perquè no ho entenc.
>
> Primer, mira a veure si tens "locales" instal·lat:
>
> dpkg -s locales |grep Status
>
> si no està instal·lat,
> apt-get install locales
> i al instal·lar, debconf et preguntarà quines locales vols generar. Li
> dius que ca_ES, ca_ES@EURO, es_ES (o les que vulgues).
> La següent pregunta serà "quina voleu que siga la locale per defecte?" i
> podràs triar entre les que has elegit com suportades. Si fiques ca_ES
> com defecte, tot eixirà en català en la següent sessió.
>
> Jordi

-- 
Linux User 152692 
Catalonia


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: