[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Filtres del MozillaHola:
Tinc instal·lat el Mozilla 0.9.9-6.
Quant intento crear un filtre no em deixa.
El "filters for:" no es desplega, no em deixa dir per quin compte és el
filtre que vull crear.
Si algú sap algo,...
Salutacions.
Drapnet

-- 
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux  (Usuari registrat n. 92028)
Debian Woody
Kernel 2.4.18
_________________________________________________________


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: