[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Filtres del MozillaOn Friday 28 June 2002 15:41, Jordi Mallach wrote:
> On Sun, Jun 16, 2002 at 06:14:52PM +0200, Xarx wrote:
> > Tinc instal·lat el Mozilla 0.9.9-6.
> > Quant intento crear un filtre no em deixa.
> > El "filters for:" no es desplega, no em deixa dir per quin compte és el
> > filtre que vull crear.
>
> Què és un filtre de mozilla? :)

iptables -t filter -A INPUT -s mozilla.org -j DROP 

-- 
Jaume Sabater - Dep. Sistemes - ARGUS Serveis Telemàtics
Per escriure aquest mail no s'han maltractat animals ni s'han usat productes 
MicroSoft.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: