[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquets> 
> Per què, per què, per què? No crec que sigui molt bona idea 
> barrejar sid
> i woody. A més, crec que instal·lar el gcc 3.1 implica moltes 
> llibreries.

Exacte. Jo quan he barrejat distribucions he acabat amb més 
feina que posar tot inestable. 

> 
> ?? no ho sé com quedarà. He fet el base, i des de ahir al vespre 
> està compilant
> les X i el kde, qt. Però, reconnec que és un rotllo.
>
? No t'entenc. Què és fer el base? 

> 
> El problema que he tingut amb les qt potser ha estat amb el apt-get 
> update,com havia comentat (l'Esteve) - ara no puc mirar un correu 
> anterior, quina
> merda el webmail!!!!
> 
Amen. Jo també uso webmail :(

> Evidentment que vaig instal·lat les libqt2-dev, libqt3-dev, etc, i 
> les veia,
> (els .h, etc) però collons, no vaig trobar a cap lloc que despres 
> de fer
> un apt-get hagués de fer un apt-get update!!!! Per què? que no pot 
> fer-ho
> automàticament!!!
> 
No, no. A mi m'agrda així. 
Un apt-get update el que fa es buscar totes les noves versions
disponibles als repositoris que li has dit al /etc/apt/sources.list

Si ho fes automàticament, la gent que anem en modem ens putejaria. 

Jo sovint vull instal·lar-me un sol paquet per xarxa i deixar les 
versions que ja tinc de tota la resta. Si em fes un apt-get 
update descobriria que he d'actualitzar mig sistema i li hauria 
de dir manualment que no, o esperar-me que baixi tot. 

Així decideixo jo quan vull canviar versions, fent un apt-get update. 

Però si alguns paquets son de woody i alguns de sid, igual en algun 
punt acaba sent la versió nova a sid no compatible amb la 
vella de woody, o el que sigui.

> 
> Si no m'ensurto amb gentoo, tornarem a donar-li una oportunitat a 
> debian.La pregunta aleshores seria:
> 
Posat un sid complet i llestos. Si vas provant dos dies cada 
distribució perdras més temps. Val més la pena agafar-ne una 
i dedicar-li mé sdies fins que et funcioni tot. 

> que fer, una barreja de woody i de sid, o anar directament a una sid?
> 

Directament sid. 
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: