[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquetsOn Thu, Jun 27, 2002 at 09:44:13PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> gràcies per totes les respostes. Però, he d'admetre que pel que necessito, 
> debian no és la distro adequada. :(

no, no, no! :)

> Un cop ja tenia instal·lat tot, m'he adonat que no podia compilar cap paquet 
> amb les qt (no tinc ni punyetera idea perquè, però he vist el mateix error 
> amb altre gent). Aleshores he decidiat de provar gentoo.

no, no, no!!

> No sé com quedarà el sistema. Estic provant una testing de les últimes. Tinc 
> molt d'interés en fer servir el gcc 3.1 i aixó en marca molt.

Be, has dit que ja tenies el gcc-3.1 d'unstable.

Com t'ha dit Esteve, és molt probable que necessites instal·lar
libqt3-dev per a poder compilar coses de qt3. Idem per a gtk:
libgtk1.2-dev, libgtk2.0-dev, etc.

Amb gentoo no tindràs aquesta fantàstica llista de correu, ni les
aplicacions específiques de la distro en català, ni... :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpsYRMfF3Szu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: