[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquetsOn Thu, 27 Jun 2002 21:44:13 +0200
Leopold Palomo Avellaneda <lepalom@wol.es> wrote:

> Un cop ja tenia instal·lat tot, m'he adonat que no podia compilar cap
> paquet amb les qt (no tinc ni punyetera idea perquè, però he vist el
> mateix error amb altre gent). Aleshores he decidiat de provar gentoo.

Has instal.lat els paquets de desenvolupament de qt?

apt-get install libqt3-dev

però enrecorda-te'n d'actualitzar la base de dades de l'apt, amb

apt-get update

> No sé com quedarà el sistema. Estic provant una testing de les
> últimes. Tinc molt d'interés en fer servir el gcc 3.1 i aixó en marca
> molt.

El gcc 3.1 està a Debian des de fa temps (des de que es va publicar,
gairebé). Només es troba a la branca unstable (o sid), per no introduir
més problemes a woody (actualment testing), si fas servir testing, només
hauries de ficar les línies corresponents a unstable a l'arxiu
/etc/apt/sources.list i mantenir com a versió per defecte testing, si
afegeixes:

APT::Default-Release "testing";

a l'arxiu /etc/apt/apt.conf i les línies d'unstable a
/etc/apt/sources.list (ho pots fer amb l'eina apt-setup)

Amb el gcc-3.1 he compilat el mplayer i es nota la diferència de
rendiment, compilat especialment per athlon (-march=athlon), encara que
només val la pena en paquets concrets, per exemple, tots aquells de
multimèdia.

Adéu.

--
Imagination is more important than knowledge
esteve@sindominio.net
Key fingerprint = EC56 9368 0DBA B56E F67E  D938 27F0 3F30 C1B7 00AA

Attachment: pgpqm9OKJFv8n.pgp
Description: PGP signature


Reply to: