[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Docscaliu-info]Configuració de paquets-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Dijous 27 Juny 2002 00:14, Leopold Palomo Avellaneda va escriure:
>
> He mirat el dkpg-nosequé (no m'en recordo) que et diu la configuració de la
> teva màquina, i pots canviar-la, però no hi ha opció de i686.
>
> Per tant, com puc fer amb debian recompilar un paquet des de el source, per
> a una màquina determinada, ex: i686?
>
> També voldria saber com catalanitzar la distro. Reconec que amb mandrake és
> molt fàcil, i crec que amb debian deu ser igual.
>
> Bé, gràcies per tot, i bé, no sé si em convertiré a la religió veritable
> (debian), però ho estic intentant.
>
> Leo

 Mira el paquet pentium-builder i trastega per les Debian Weekly News i mira 
les de la setmana pasada <http://www.debian.org/News/weekly/2002/23/>, hi 
surt informació -CPU optimized Debian builds?- a sobre del tema que comentes.

- -- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19-pre10_devfs - XFree86 4.1.0-17

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE9G0xWGfXdVUGHvegRAkhfAJ4rjGVbBeID7fA3cL0CUY6mA1jE6QCgpOO2
mfIJJaCl5yUbR+xiJVhDtAo=
=DNbq
-----END PGP SIGNATURE-----


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: