[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Que faig malament amb wget?Hola companys,

vull baixar aquesta pàgina, i anar seguint els enllaços locals per a
també baixar-los, fent servir la següent ordre:

wget http://utd500.utdallas.edu/~hairston/nausicaa_lecture_1_p1.html -A jpg,gif -r -l 2 -np -L

Activo la recursió amb -r.
Poso -L perquè no em vagi a baixar coses fora del servidor aquest.
Accepto els jpg, els gif.
Poso dos nivells de profunditat i el --no-parent per anar posant coses en la
 línia de comandaments, de la quantitat de vegades que he provat de baixar 
aquests documents.
Perquè no hi ha manera que em baixi res més que el nausicaa_lecture_1_p1.html 
i el robots.txt, quan el document aquest té uns enllaços ben cucos que porten 
al nausicaa_lecture_1_p2.html i anar seguint.
Si és un error imbècil, podeu aprofitar-vos de la situació acompanyant 
la solució de tot d'insults, i igualment els acceptaré amb alegria, perquè no 
és el primer cop que tinc problemes amb el wget, i tot i haver llegit el 
manual del dret i del revés no hi ha manera.

Faig servir la versió 1.5.3.

Doncs res, prego m'il·lumineu.

Gràcies.

Ignasi
-- 
Debian GNU/Linux  -  Un sistema operatiu per a un
            món millor.
            http://www.debian.org      
            An OS for a better world.
            

_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
Reply to: