[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Que faig malament amb wget?
Hola


no em facis massa cas, perquè no ho he provat

> wget http://utd500.utdallas.edu/~hairston/nausicaa_lecture_1_p1.html -A jpg,gif -r -l 2 -np -L
>
> Activo la recursió amb -r.

ok

> Poso -L perquè no em vagi a baixar coses fora del servidor aquest.

ok

> Accepto els jpg, els gif.

i perquè no acceptes també els .html? potser no segueix el link perquè és
un .html? prova-ho i diguen-sho

fins aviat

----
Carles Pina i Estany | Nick: Pinux / Pine / Teufeus
E-Mail: carles.pina@salleURL.edu / is08139@salleURL.edu
http://www.salleURL.edu/~is08139/

   Linux is userfriendly, but is only a bit selective about its friends :-)Reply to: