[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com fer servir el locale ca_ES i es_ES al mateix tempsOn Mon, Oct 22, 2001 at 09:38:41AM +0200, Albert Manyà Pau wrote:
> Si no vaig errat, recordo haber vist el bash i altres programes en català 
> en distros com la Mandrake, m'equivoco? Es podríen aprofitar?

Que jo sàpiga, sols la versió 2.0 es podia traduir. El responsable de
bash no va aplicar els patches de internacionalització i torna a no estar
internacionalitzat.

O al menys açò és lo que jo entenc.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp211_mwfgeL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: