[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Que faig malament amb wget?El 2001.10.29 23:50 Ignasi Tura ha escrit:
> Hola companys,
> 
> vull baixar aquesta pàgina, i anar seguint els enllaços locals per a
> també baixar-los, fent servir la següent ordre:
> 
> wget http://utd500.utdallas.edu/~hairston/nausicaa_lecture_1_p1.html -A
> jpg,gif -r -l 2 -np -L
> 
Simplement crea un arxiu de configuracio el ~HOME/.wgetrc amb la següent
linea:
robots = off

Adeu (açò no va dins de .wgetrc)
Sort.
> Activo la recursió amb -r.
> Poso -L perquè no em vagi a baixar coses fora del servidor aquest.
> Accepto els jpg, els gif.
> Poso dos nivells de profunditat i el --no-parent per anar posant coses en
> la
> línia de comandaments, de la quantitat de vegades que he provat de
> baixar 
> aquests documents.
> Perquè no hi ha manera que em baixi res més que el
> nausicaa_lecture_1_p1.html 
> i el robots.txt, quan el document aquest té uns enllaços ben cucos que
> porten 
> al nausicaa_lecture_1_p2.html i anar seguint.
> Si és un error imbècil, podeu aprofitar-vos de la situació acompanyant 
> la solució de tot d'insults, i igualment els acceptaré amb alegria,
> perquè no 
> és el primer cop que tinc problemes amb el wget, i tot i haver llegit el 
> manual del dret i del revés no hi ha manera.
> 
> Faig servir la versió 1.5.3.
> 
> Doncs res, prego m'il·lumineu.
> 
> Gràcies.
> 
> Ignasi
> -- 
> Debian GNU/Linux  -  Un sistema operatiu per a un
>             món millor.
>             http://www.debian.org      
>             An OS for a better world.
>             
> 
> _________________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: