[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com fer servir el locale ca_ES i es_ES al mateix tempsOn Wed, Oct 03, 2001 at 06:37:29PM +0200, Jordi Mallach wrote:
> Supose que prou voldrieu fer servir el locale ca_ES, per veure les
> (poques) aplicacions que estàn traduides al català en la llengua, però
> no ho feu perque al ser tan poques, acaveu vegen quasi tots els
> missatges en anglès. Be, lo que es pot fer és
> 
> export LANGUAGE=ca_ES:es_ES
> export LANG=ca_ES
> 
> Açò fa que si una aplicació està traduida al català (per exemple nano),
> la mostrarà en català. Si no, intentarà fer servir la traducció al
> castellà si està disponible, i si no, buscarà el locale per defecte.
> 
> Si ja ho sabieu tots, no se, ignoreu-me una temporada o algo :P
> 
> Ah, si voleu que la situació sobre les traduccions millore, cal ficar-se
> les piles, fiqueu-vos a traduir. El equip de traducció de Debian[1] ja te
> quasi tota la traducció del manual d'instal·lació en català, i el
> programa d'instal·lació va per bon camí també. Però no és molt util
> isntal·lar en català si després "bash" no està en català, no?

Si no vaig errat, recordo haber vist el bash i altres programes en català 
en distros com la Mandrake, m'equivoco? Es podríen aprofitar?

> 
> Pos això, que col·laborar és molt fàcil.
> 
> Jordi
> 
> [1]debian-l10n-catalan@lists.debian.org
> 
> -- 
> Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
>  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
> Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org
> 
> http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
> telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E


Attachment: pgprZZt5QNOys.pgp
Description: PGP signature


Reply to: