[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Com fer servir el locale ca_ES i es_ES al mateix tempsSupose que prou voldrieu fer servir el locale ca_ES, per veure les
(poques) aplicacions que estàn traduides al català en la llengua, però
no ho feu perque al ser tan poques, acaveu vegen quasi tots els
missatges en anglès. Be, lo que es pot fer és

export LANGUAGE=ca_ES:es_ES
export LANG=ca_ES

Açò fa que si una aplicació està traduida al català (per exemple nano),
la mostrarà en català. Si no, intentarà fer servir la traducció al
castellà si està disponible, i si no, buscarà el locale per defecte.

Si ja ho sabieu tots, no se, ignoreu-me una temporada o algo :P

Ah, si voleu que la situació sobre les traduccions millore, cal ficar-se
les piles, fiqueu-vos a traduir. El equip de traducció de Debian[1] ja te
quasi tota la traducció del manual d'instal·lació en català, i el
programa d'instal·lació va per bon camí també. Però no és molt util
isntal·lar en català si després "bash" no està en català, no?

Pos això, que col·laborar és molt fàcil.

Jordi

[1]debian-l10n-catalan@lists.debian.org

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpc93V0vcOSF.pgp
Description: PGP signature


Reply to: