[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com fer servir el locale ca_ES i es_ES al mateix tempsOn Wed, 3 Oct 2001 19:23:58 +0200
Antoni Bella <bella5@teleline.es> wrote:

>   També et faré notar que anteriorment habia fet servir el programa 
> castellanizar del paquet spanish-es però es desastros amb el perl cada vegada 
> que la instal·lació ha de llegir res d'allí. Crec que es tracta més habiat de 
> la poca flexibilitat del suport multiidioma doncs ben configurat aquest quan 
> res no està disponible en un tindria que donar l'altre sense el conseqüent 
> missatge d'error en la consola.

Has informat del bug?
Jo li vaig informar al Javier sobre un error igual (em sembla que era el
mateix), el #82475
(http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=82475&archive=yes&repeatmerged=yes).
El problema estava en l'arxiu /etc/environment, on hi surt:
LANG = spanish
i hauria de ser:
LANG=spanish

molt punyetero per culpa dels espais. El problema és que actualitzes el paquet,
però no s'executa el "castellanizar" i per tant, no es noten els canvis.
Adéu.

--
Imagination is more important than knowledge
esteve@sindominio.net
Key fingerprint = EC56 9368 0DBA B56E F67E  D938 27F0 3F30 C1B7 00AA

Attachment: pgpD2M9cA3Tmc.pgp
Description: PGP signature


Reply to: