[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Com fer servir el locale ca_ES i es_ES al mateix tempsOn Wed, Oct 03, 2001 at 07:23:58PM +0200, Antoni Bella wrote:
> Gràcies Jordi aquesta opció múltiple no la coneixia però he descobert 
> quelcom intrigant. Com que la configuració no quedava per defecte a l'entrar 
> i sortir del compte d'usuari ho s'hom afegit al .bashrc pero resulta que no 
> funciona fins que no el carrego jo teclegant bash i convindras en mi que es 
> molt engorros. Jo uso Sid es un bug o m'he perdut algo?

Segurament ho has inclòs al teu bashrc, has eixit de les X, no has
sortit de la consola que controlava les X (estic asumint que no fas
servir cap desktop manager) i has tornat a executar startx. Les X
agarren els settings de locale de la consola...

>  També et faré notar que anteriorment habia fet servir el programa 
> castellanizar del paquet spanish-es però es desastros amb el perl cada vegada 
> que la instal·lació ha de llegir res d'allí. Crec que es tracta més habiat de 
> la poca flexibilitat del suport multiidioma doncs ben configurat aquest quan 
> res no està disponible en un tindria que donar l'altre sense el conseqüent 
> missatge d'error en la consola.

Amb aquesta configuració et dona els warnings de perl?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpfu6BHnDlzL.pgp
Description: PGP signature


Reply to: