[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch: DPN 2017/02​Hi anh,​
Em nhận dịch bài (1) này.
(2) Là em ạ :"> 😂 

Vào 07:22 14 tháng 8, 2017, Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com> đã viết:
hi,
Có bạn nào đăng ký dịch bài này[1] không nhỉ? Bài này hơi dài.
Không biết bạn gái trong buổi nói chuyện tại DebConf 17 này[2] có phải là người trong nhóm mình không nhỉ, hay thấy xinh nên nhận vơ!!

[1] <https://anonscm.debian.org/cgit/publicity/dpn.git/tree/en/2017/02/index.wml>
[2] <https://debconf17.debconf.org/talks/51/>
--
Trần Ngọc Quân.
--
Le Thi Minh (Ms.)
The Center for Culture and Sports of Hoi An city
Cell: +84 (0) 90 520 1061
"Life is beautiful."


Reply to: