[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dịch: DPN 2017/02On 14/08/2017 15:45, Minh Le wrote:
​Hi anh,​
Em nhận dịch bài (1) này.
(2) Là em ạ :"> 😂


Anh cũng đoán chắc là em rồi, chỉ chờ xác nhận thôi ^_^.
Nội dung tin đã chuyển sang kho webwml[1] rồi, em nên lấy từ đó để nội dung được cập nhật. Nếu thấy dài quá thì có thể cắt bớt cho anh dịch một phần cũng được. Phần còn lại chắc em có người chia phần rồi nhỉ???

[1] <https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/english/News/weekly/2017/02/index.wml?view=markup>

--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: