[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bản dịch: DebConf17 khép lại tại Montreal và công bố ngày diễn ra DebConf18On 14/08/2017 11:10, Giap Tran wrote:
Hi anh,

Năm tới tổ chức ở Đài loan, châu Á kìa anh :3.

Debian là hệ điều hành toàn cầu mà, không nên phân biệt Âu, Á làm gì. Nếu ai thấy mình có điều kiện thì tham dự, hoặc/và đóng góp cho hội nghị.

Em thấy 1 lỗi chính tả ở đây anh (e đính kèm patch). "mời" => "mười" =))

Đã sửa[1]. Cảm on bạn.

[1] <https://anonscm.debian.org/viewvc/webwml/webwml/vietnamese/News/2017/20170812.wml?r1=1.1&r2=1.2>

--
Trần Ngọc Quân.


Reply to: