[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [du-an-MOST] Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịchHi,

2011/1/26 An Nguyen <an.nguyen.foss@gmail.com>:
> [Thư này được gửi cho cả 2 list là Dự Án MOST hosted bởi HanoiLUG và
> Debian L10n Vi hoseted bởi Debian. Nếu bạn chỉ là thành viên của một
> trong 2 list thì vui lòng khi phản hồi chỉ gửi đến list mà bạn có đăng
> kí. Còn hay hơn thì rất mong bạn đăng kí luôn cả 2 list để tiện thảo
> luận torng cộng đồng dịch thuật Phần mềm Nguồn mở chúng ta. Cám ơn)
Vì sao phải câu nệ những thủ tục kiểu hanh chính thế nhỉ?

>
> Xin chào các anh chị em bên Dự án MOST.
>
> Mình hiện giờ cùng m6ọt số anh em đang có ý định dịch Debian, tuy
> nhiên cũng là vạn sự khởi đầu nan. Do vậy mình muốn hỏi kinh nghiệm
> dịch thuật của các anh chị em bên Dự án MOST về một số vấn đề như sau:
>
> - Một nhóm dịch thuật sẽ cần một cơ sở hạ tầng như thế nào để tiện lợi
> cho việc dịch thuật (ví dụ ngoại trừ mailing list thì có cần IRC,
> Wiki, Website chính thức hay không?)
Mình nghĩ kênh trảo đổi hiệu quả là ML.

Các kênh khác là optional, tùy vào thời gian rảnh của các thành viên.
IRC: Cho những người tỉ phú thời gian và cần help chớp nhoáng.
Wiki: Để sau đi, dùng luôn của mainstream?
Website: Để sau đi. Đã có output gì đâu?

> - Có cần tổ chức họp định kì để review bản dịch không hay là cứ
> rolling release, vừa dịch vừa review?
Chưa cần. Ban đầu cứ dịch càng nhiều càng tốt, khi nào dịch được
90% thì bắt đầu review (cách làm của mình).

Nghĩa là: số lượng trước, chất lượng sau.

> - Có cần dịch hoặc viết tài liệu hướng dẫn cho người dịch mới?
Có thì càng tốt. Nhưng không có thì cũng không minus nhiều.

Kinh nghiệm của mình: Những người không chịu đọc/không chịu tìm hiểu
hỏi những câu cực kỳ sơ đẳng sẽ bỏ các dự án mã mở (kể cả dịch)
cực kỳ nhanh -> do đó, không cần quá nhiều doc để thử khả năng
của những thành viên tiềm năng.

> - Còn có kinh nghiệm nào mà anh em Most muốn chia sẻ cùng nhóm Debian L10n Vi

Hy vọng Debian l10n vi sẽ thay thế Ubuntu VN!

An nói về triết lý, lịch sử của Debian và sự liên quan giữa Debian và
Ubuntu nhé.
Thanks


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus

Reply to: