[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịchKho^ ng bie^'t mo.i nguo`i o+? MOST co' nha^.n duo.c message tre^n kho^ng nhi? ?

2011/1/26 An Nguyen <an.nguyen.foss@gmail.com>:
> [Thư này được gửi cho cả 2 list là Dự Án MOST hosted bởi HanoiLUG và
> Debian L10n Vi hoseted bởi Debian. Nếu bạn chỉ là thành viên của một
> trong 2 list thì vui lòng khi phản hồi chỉ gửi đến list mà bạn có đăng
> kí. Còn hay hơn thì rất mong bạn đăng kí luôn cả 2 list để tiện thảo
> luận torng cộng đồng dịch thuật Phần mềm Nguồn mở chúng ta. Cám ơn)
>
> Xin chào các anh chị em bên Dự án MOST.
>
> Mình hiện giờ cùng m6ọt số anh em đang có ý định dịch Debian, tuy
> nhiên cũng là vạn sự khởi đầu nan. Do vậy mình muốn hỏi kinh nghiệm
> dịch thuật của các anh chị em bên Dự án MOST về một số vấn đề như sau:
>
> - Một nhóm dịch thuật sẽ cần một cơ sở hạ tầng như thế nào để tiện lợi
> cho việc dịch thuật (ví dụ ngoại trừ mailing list thì có cần IRC,
> Wiki, Website chính thức hay không?)
> - Có cần tổ chức họp định kì để review bản dịch không hay là cứ
> rolling release, vừa dịch vừa review?
> - Có cần dịch hoặc viết tài liệu hướng dẫn cho người dịch mới?
> - Còn có kinh nghiệm nào mà anh em Most muốn chia sẻ cùng nhóm Debian L10n Vi
>
> Xin chân thành cám ơn.
> An
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

Reply to: