[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [du-an-MOST] Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịch2011/1/30 An Nguyen <an.nguyen.foss@gmail.com>:
> Kho^ ng bie^'t mo.i nguo`i o+? MOST co' nha^.n duo.c message tre^n kho^ng nhi? ?
>

Nhận được. Nhưng mình thấy ở MOST thì dịch tự phát là chính, nên chẳng
biết chia sẻ thế nào.

--
Nguyễn Hải Nam

> 2011/1/26 An Nguyen <an.nguyen.foss@gmail.com>:
>> [Thư này được gửi cho cả 2 list là Dự Án MOST hosted bởi HanoiLUG và
>> Debian L10n Vi hoseted bởi Debian. Nếu bạn chỉ là thành viên của một
>> trong 2 list thì vui lòng khi phản hồi chỉ gửi đến list mà bạn có đăng
>> kí. Còn hay hơn thì rất mong bạn đăng kí luôn cả 2 list để tiện thảo
>> luận torng cộng đồng dịch thuật Phần mềm Nguồn mở chúng ta. Cám ơn)
>>
>> Xin chào các anh chị em bên Dự án MOST.
>>
>> Mình hiện giờ cùng m6ọt số anh em đang có ý định dịch Debian, tuy
>> nhiên cũng là vạn sự khởi đầu nan. Do vậy mình muốn hỏi kinh nghiệm
>> dịch thuật của các anh chị em bên Dự án MOST về một số vấn đề như sau:
>>
>> - Một nhóm dịch thuật sẽ cần một cơ sở hạ tầng như thế nào để tiện lợi
>> cho việc dịch thuật (ví dụ ngoại trừ mailing list thì có cần IRC,
>> Wiki, Website chính thức hay không?)
>> - Có cần tổ chức họp định kì để review bản dịch không hay là cứ
>> rolling release, vừa dịch vừa review?
>> - Có cần dịch hoặc viết tài liệu hướng dẫn cho người dịch mới?
>> - Còn có kinh nghiệm nào mà anh em Most muốn chia sẻ cùng nhóm Debian L10n Vi
>>
>> Xin chân thành cám ơn.
>> An
>>
>> --
>> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
>> Linux Technician & FOSS Advocate
>> -------
>> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
>> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
>>
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C
> _______________________________________________
> POST RULES : http://wiki.hanoilug.org/hanoilug:mailing_list_guidelines
> _______________________________________________
> Dự án MOST mailing-list: http://lists.hanoilug.org/listinfo/du-an-most
> Dự án MOST website: http://du-an-most.hanoilug.org/

Reply to: