[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịch[Thư này được gửi cho cả 2 list là Dự Án MOST hosted bởi HanoiLUG và
Debian L10n Vi hoseted bởi Debian. Nếu bạn chỉ là thành viên của một
trong 2 list thì vui lòng khi phản hồi chỉ gửi đến list mà bạn có đăng
kí. Còn hay hơn thì rất mong bạn đăng kí luôn cả 2 list để tiện thảo
luận torng cộng đồng dịch thuật Phần mềm Nguồn mở chúng ta. Cám ơn)

Xin chào các anh chị em bên Dự án MOST.

Mình hiện giờ cùng m6ọt số anh em đang có ý định dịch Debian, tuy
nhiên cũng là vạn sự khởi đầu nan. Do vậy mình muốn hỏi kinh nghiệm
dịch thuật của các anh chị em bên Dự án MOST về một số vấn đề như sau:

- Một nhóm dịch thuật sẽ cần một cơ sở hạ tầng như thế nào để tiện lợi
cho việc dịch thuật (ví dụ ngoại trừ mailing list thì có cần IRC,
Wiki, Website chính thức hay không?)
- Có cần tổ chức họp định kì để review bản dịch không hay là cứ
rolling release, vừa dịch vừa review?
- Có cần dịch hoặc viết tài liệu hướng dẫn cho người dịch mới?
- Còn có kinh nghiệm nào mà anh em Most muốn chia sẻ cùng nhóm Debian L10n Vi

Xin chân thành cám ơn.
An

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

Reply to: