[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dịch/Viết văn bản hỗ trợ cho người mới bắt đầu dịch (chúng ta)Chào mọi người,

Mình nghĩ chúng ta nên bắt tay vào việc luôn nhé! ;-)

Mình nghĩ là chúng ta đều mới bắt đầu nên có thể còn lạ lẫm với cách
dịch Debian. Vậy nên chăng chúng ta cùng soạn hoặc dịch ra một tài
liệu hướng dẫn mô tả quá trình dịch thuật từ việc dịch một gói phần
mềm nào đó đến cách tham gia thảo luận nhóm và các lến kế hoạch dịch
thuật không mọi người? Mình nghĩ là soạn nó xong thì chúng ta có thể
mỗi lần cần tham khảo cứ lấy nó ra xem qua thì sẽ rất tiện.

Mọi người có ý kiến thế nào thì xin vui lòng đóng góp thoải mái nhé! ;-)

Sau đây là mình có vài đường link mà chúng ta có thể tham khảo nếu
quyết định soạn tài liậu nói trên:

http://du-an-most.hanoilug.org/MostWiki/Debian
http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
http://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/ch05.html
http://d-i.alioth.debian.org/doc/i18n/ (cái này hơi dài, có lẽ chúng
ta sẽ lược dịch thôi)

Mong mọi người cho ý kiến nhé.

Còn riêng mình thì cũng đang thử soạn vài phần của tài liệu hướng dẫn
nói trên. Nếu được thì chúng ta sẽ tìm cách soạn cùng nhau qua mạng
xem sao. :-)


Thân mến
An
-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

Reply to: