[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/arch/i386/lilo-installer/debian/po/tr.po* Murat Demirten [2004-03-29 21:41:46+0300]
[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:3
> msgid ""
> "Now it is time to make the newly installed Debian system bootable, by "
> "installing the LILO bootloader on a bootable device. The usual way to do "
> "this is to install LILO on the master boot record of your first hard drive, "
> "but it is also possible to install LILO to a partition if you want to use "
> "another boot manager as the primary boot manager. Leave this at default if "
> "unsure."
> msgstr ""
> "Şimdi sıra önyükleme yapılacak aygıta LILO yazılarak, yeni kurulan Debian "
> "sistemini açılabilir(bootable) yapmaya geldi. Alışılmış yol, LILO'yu, "
> "birincil sabit diskinizin mbr'ına yazmaktır. Eğer başka bir önyükleyiciyi "
> "birincil önyükleyici olarak kullanmak isterseniz LILO'yu bir bölüme"
> "(partition) de yazabilirsiniz. Emin değilseniz boş bırakın."

[grub-installer onerisi suydu:
| Simdi, onyukleme yapilabilecek bir aygit'a GRUB onyukleyicisi
| kurularak yeni Debian sistemi acilabilir hale getirilecek. Alisilmis
| yol GRUB'i birincil sabit diskinizin ana onyukleme kaydina (MBR)
| kurmaktir.
| ... Emin degilseniz ontanimli degerde birakin.

palo-installer da soyle:
| Bu genellikle ilk hard disktir, ancak başka bir açılış yöneticisini 
| öntanımlı açılış yöneticisi olarak kullanmak isterseniz, diger bir bölüme de
| kurulabilir.]

Simdi, onyukleme yapilabilecek bir aygit'a LILO onyukleyicisi
kurularak yeni Debian sistemi acilabilir hale getirilecek. Alisilmis
yol LILO'yu birincil sabit diskinizin ana onyukleme kaydina (MBR)
kurmaktir. Ancak baska bir acilis yoneticisini ontanimli acilis 
yoneticisi olarak kullanmak isterseniz, LILO diger bir bolume de 
kurulabilir. Emin degilseniz ontanimli degerde birakin.

[Diger bootloader cevirileride buna uygun sekilde tekrar kontrol 
edilmeli]

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:3
> msgid ""
> "Warning: by default, this will change how your computer boots, overwriting "
> "your existing master boot record with LILO. Continuing may make other "
> "operating systems installed on this computer unbootable."
> msgstr ""
> "Uyarı : bu, öntanımlı olarak bilgisayarınızın açılış şeklini değişitirecek, "
> "LILO'yu MBR'ın üzerine yazacaktır. Bu işlem sisteminizdeki diğer işletim "
> "sistemlerini yeniden başlatılamaz(unbootable) duruma getirebilir."

[GRUB cevirisinde copy/paste/adapt]

s/Uyari :/Uyari:/ Bu islem, ontanimli olarak, bilgisayarinizin acilis
seklini degistirecek ve LILO varolan ana onyukleme kaydinin (MBR)
uzerine yazacaktir. Devam etmeniz halinde bu bilgisayarda kurulu olan
diger isletim sistemleri acilamaz duruma gelebilir.
 
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:17
> msgid "LILO configured to use a serial console"
> msgstr "Seri konsolu kullanmak için LILO ayarlandı"

LILO seri konsollari kullanacak sekilde yapilandirildi

[s/seri konsollari/bir seri konsolu/ da olabilir, bu durumda benzer 
degisiklik Arcboot ve digerlerinde de yapilmali]

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:17
> msgid ""
> "LILO is configured to use serial port ${PORT} as the console. The serial "
> "port speed is set to ${SPEED}."
> msgstr ""
> "LILO ${PORT seri portunu konsol olarak kullanmak için ayarlandı . Seri port "
> "hızı ${SPEED} olarak ayarlandı."

s/uzere ayarlandi/uzere yapilandirildi/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:24
> msgid "Would you like to make this partition active?"
> msgstr "Bu bölümü aktifleştirmek ister misiniz?"

s/aktiflestirmek/etkin hale getirmek/
[veya /etkinlestirmek/]

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:24
> msgid ""
> "You have chosen to install LILO on a partition that is not the active one. "
> "If this partition is not marked active, then LILO will not be loaded by the "
> "bootloader. This may cause you to be unable to boot into the system that is 
> "
> "being installed."
> msgstr ""
> "LILO'yu aktif olmayan bir bölüme kurmak üzere ayarladınız.Eğer bu bölüm "
> "aktifleştirilmezse, LILO, açılış yöneticisi tarafından yüklenemeyebilir. Bu, 
> "
> "kurulu sistemi açamamanıza neden olabilir."

LILO'yu etkin olmayan bir bolume kuruyorsunuz. Eger bu bolum etkin hale 
getirilmezse, acilis onyukleyicisi LILO'yu yuklemeyecektir. Bu durum 
kurulumu devam eden sisteminizin acilmamasina neden olabilir.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:24
> msgid ""
> "You should make this partition active unless you have another bootloader "
> "that will allow you to access your new Linux installation."
> msgstr ""
> "Eğer yeni Linux kurulumunuza erişebilecek başka bir açılış yükleyiciniz "
> "yoksa bu bölümü akifleştirmelisiniz."

s/yukleyiciniz/onyukleyiciniz/
s/aktiflestirmelisiniz/etkin hale getirmelisiniz/
[veya /etkinlestirmelisiniz/]

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:36
> msgid "LILO installation failed. Continue anyway?"
> msgstr "LILO kurulumu başarısız. Yine de devam etmek istiyormusunuz ?"

s/ ?/?/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:36
> msgid ""
> "The lilo package failed to install into /target/. Installing LILO as a boot 
> "
> "loader is a required step. The install problem might however be unrelated "
> "to LILO, so continuing the installation may be possible."
> msgstr ""
> "Lilo paketi /target/ üzerine kurulmadı. LILO'yu bir önyükleyici olarak "
> "kurmak gerekli bir adımdır. Ancak kurulum problemi LILO kaynaklı "
> "olmayabilir, bu durumda kuruluma devam edebilirsiniz."

s#/target/#/target/'a#
[veya diger ceviri degissin]

... Bir acilis onyukleyicisi olarak LILO'nun kurulmasi gerekiyor.
Kurulum problemi LILO ile ilgili olmayabileceginden kuruluma devam
etmeniz mumkun olabilir.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../lilo-installer.templates:43
> msgid "Running \"/sbin/lilo\" failed with error code \"${ERRCODE}\"."
> msgstr "\"/sbin/lilo\" çalıştırılırken \"${ERRCODE}\" ile sonlandı."

s/ile/hata kodu ile/

[...]

-- 
roktasReply to: