[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debian-installer://packages/arch/i386/lilo-installer/debian/po/tr.po# Turkish translation of lilo-installer.
# This file is distributed under the same license as the lilo-installer 
package.
# Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: lilo-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-07 17:02-0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 23:48+0200\n"
"Last-Translator: Osman Yüksel <yuxel@sonsuzdongu.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:3
msgid "Device for boot loader installation:"
msgstr "Önyükleyici kurulacak aygıt:"

#. Type: string
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:3
msgid ""
"Now it is time to make the newly installed Debian system bootable, by "
"installing the LILO bootloader on a bootable device. The usual way to do "
"this is to install LILO on the master boot record of your first hard drive, "
"but it is also possible to install LILO to a partition if you want to use "
"another boot manager as the primary boot manager. Leave this at default if "
"unsure."
msgstr ""
"Şimdi sıra önyükleme yapılacak aygıta LILO yazılarak,  yeni kurulan Debian "
"sistemini açılabilir(bootable) yapmaya geldi. Alışılmış yol, LILO'yu, "
"birincil sabit diskinizin mbr'ına yazmaktır. Eğer başka bir önyükleyiciyi "
"birincil önyükleyici olarak kullanmak isterseniz LILO'yu bir bölüme"
"(partition) de yazabilirsiniz. Emin değilseniz boş bırakın."

#. Type: string
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:3
msgid ""
"Warning: by default, this will change how your computer boots, overwriting "
"your existing master boot record with LILO. Continuing may make other "
"operating systems installed on this computer unbootable."
msgstr ""
"Uyarı : bu, öntanımlı olarak bilgisayarınızın açılış şeklini değişitirecek, "
"LILO'yu MBR'ın üzerine yazacaktır. Bu işlem sisteminizdeki diğer işletim "
"sistemlerini yeniden başlatılamaz(unbootable) duruma getirebilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:17
msgid "LILO configured to use a serial console"
msgstr "Seri konsolu kullanmak için LILO ayarlandı"

#. Type: note
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:17
msgid ""
"LILO is configured to use serial port ${PORT} as the console. The serial "
"port speed is set to ${SPEED}."
msgstr ""
"LILO ${PORT seri portunu konsol olarak kullanmak için ayarlandı . Seri port "
"hızı ${SPEED} olarak ayarlandı."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:24
msgid "Would you like to make this partition active?"
msgstr "Bu bölümü aktifleştirmek ister misiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:24
msgid ""
"You have chosen to install LILO on a partition that is not the active one. "
"If this partition is not marked active, then LILO will not be loaded by the "
"bootloader.  This may cause you to be unable to boot into the system that is 
"
"being installed."
msgstr ""
"LILO'yu aktif olmayan bir bölüme kurmak üzere ayarladınız.Eğer bu bölüm "
"aktifleştirilmezse, LILO, açılış yöneticisi tarafından yüklenemeyebilir. Bu, 
"
"kurulu sistemi açamamanıza neden olabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:24
msgid ""
"You should make this partition active unless you have another bootloader "
"that will allow you to access your new Linux installation."
msgstr ""
"Eğer yeni Linux kurulumunuza erişebilecek başka bir açılış yükleyiciniz "
"yoksa bu bölümü akifleştirmelisiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:36
msgid "LILO installation failed.  Continue anyway?"
msgstr "LILO kurulumu başarısız. Yine de devam etmek istiyormusunuz ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:36
msgid ""
"The lilo package failed to install into /target/.  Installing LILO as a boot 
"
"loader is a required step.  The install problem might however be unrelated "
"to LILO, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Lilo paketi /target/ üzerine kurulmadı. LILO'yu bir önyükleyici olarak "
"kurmak gerekli bir adımdır. Ancak kurulum problemi LILO kaynaklı "
"olmayabilir, bu durumda kuruluma devam edebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:43
msgid "LILO installation failed"
msgstr "LILO kurulumu başarısız"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../lilo-installer.templates:43
msgid "Running \"/sbin/lilo\" failed with error code \"${ERRCODE}\"."
msgstr "\"/sbin/lilo\" çalıştırılırken \"${ERRCODE}\" ile sonlandı."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#: ../lilo-installer.templates:49
msgid "Install the LILO boot loader on a hard disk"
msgstr "LILO önyükleyiciyi bir sabit diske kur"Reply to: