[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/arch/mipsel/delo-installer/debian/po/tr.poNe LILO, ne PALO, en delisi DELO :-)

* Murat Demirten [2004-03-31 03:08:31+0300]
[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../delo-installer.templates:4
> msgid ""
> "Delo must be installed into the boot sector of a disk with a DOS partition "
> "table. Usually the boot sector of /dev/sda is used. Please give the device "
> "name of the disk on which to put delo."
> msgstr ""
> "Delo, DOS bölümleme tablosunun bulunduğu bir diskin açılış sektörüne "
> "yazılmalıdır. Genelde /dev/sda'in açılış sektörü kullanılır. Lütfen delo'nun 
> "
> "kurulacağı aygıtın adını girin."

s/aygitin/disk aygitinin/
["aygit" burada gerekli bence]

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../delo-installer.templates:11
> msgid "Delo configured to use a serial console"
> msgstr "Delo, seri konsolu kullanmak üzere ayarlandı"

Delo seri konsollari kullanacak sekilde yapilandirildi
[Ayni durum, bu konuda bir karar vermek lazim
s/seri konsollari/bir seri konsolu/?]

> #. Type: note
> #. Description
> #: ../delo-installer.templates:11
> msgid "Delo is configured to use the serial port ${PORT} as the console."
> msgstr "Delo, ${PORT} seri portunu kullanmak üzere ayarlandı."

s/ayarlandi/yapilandirildi/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../delo-installer.templates:16
> msgid "Delo installation failed.  Continue anyway?"
> msgstr "Delo yüklenme işlemi başarısız. Devam edilisin mi ?"

Delo kurulumu basarisiz.  Yine de devam edilsin mi?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../delo-installer.templates:16
> msgid ""
> "The delo package failed to install into /target/.  Installing delo as a boot 
> "
> "loader is a required step.  The install problem might however be unrelated "
> "to delo, so continuing the installation may be possible."
> msgstr ""
> "Delo /target/ üzerine kurulamadı. Açılış yükleyici olarak delo kurulması "
> "gerekli bir adım. Kurulum problemi delo ile alakalı olmayabilir, bu yüzden "
> "çalışabilir de."

Delo paketi /target/'a kurulamadi.  Bir acilis onyukleyicisi olarak 
Delo'nun kurulmasi gerekiyor.  Kurulum problemi Delo ile ilgili 
olmayabileceginden kuruluma devam etmeniz mumkun olabilir.

[veya "/target/ uzerine", digerleri de ayni olmali]

-- 
roktasReply to: