[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Yeni ceviriler ve gorev dagilimi onerisiSelamlar,

* yalcin kolukisa [2004-03-23 03:15:45-0800]
> Ankara'da bulunan arkada??lardan birisi Sarge CD'leri
> tedarik edebilirse veya ba??ka uygun bir yol tavsiye
> edebilirseniz; bu i??i seve seve ??stlenebilirim. Bir
> iki ay i??inde de ??nemli olan man sayfalar??n??n
> hepsini bitirebilece??imizi san??yorum. 

Eyvallah, hemen baslayabilirsiniz :-)  dpkg ve apt'in man sayfalari
ozellikle onemli.  Baslangic icin su bagda siralanan adimlari izleyin:

	http://l10n-turkish.alioth.debian.org/howto.html

Size Woody'de calisabilecek bir Subversion gerekecek, yukaridaki
islemlerden once Apt kaynaklarina (/etc/apt/sources.list) su satiri da
ekleyin:

	deb http://people.debian.org/~cjwatson/subversion-woody ./

Kayittan sonra gerekli man sayfalarini almak cok kolay:

	svn-tr co manpages://
	cd manpages/turkish/dpkg
	# Ceviriye basla :-)

[...] 
> Y??kleme arac??n?? zaten bitirdiniz say??l??r. Bunun
> ??zerine APT g??ncellenebilir, gerekli man sayfalar??
> ??evrilip, bir de SARGE y??kleme k??lavuzu T??rk??e
> olursa, tad??ndan yenmez gayri :) Ben man sayfalar??
> ??evirilerine hemen ba??lama taraftar??y??m. Tek
> sorunum bu belgelerin g??ncel haline ula??mak. Bu
> sorunu halleder halletmez bu i??e ba??layabilirim.
> B??ylece siz de aciliyeti olan di??er i??ler ile
> ilgilenebilirsiniz. 

Fevkalade olur, tercih size kalmis dpkg/apt man veya Sarge kilavuzu. 
O halde Sarge kilavuzunu da depoya ekliyorum hemen.

-- 
roktasReply to: