[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tamamlanan ceviriler icin hata bildirimleriSelamlar,

http://people.debian.org/~barbier/debian-installer/l10n-cvs/tr/debian-installer_tools_ddetect_tr.po
adresindeki, debian-installer_tools_ddetect_tr.po
dosyasýnda en alttaki kýsýmda "karar" yerine "karak"
yazýlmýþ. Ayný hata alttan 3.sýradaki bölümde de
var.
Ayrýca bir iki yerde kernel kullanýlmýþ. Bunlarýn
yerine "çekirdek" koysak daha þýk olur :) Sanýrým
kernel yerine çekirdek teriminin kullanýlmasýnda
herkes hem fikir(?).

ben kernel'dan yanayım :)


#. Type: text
#. Description
#: ../hw-detect.templates:33
msgid "Starting PC card services ..."
msgstr ""

kýsmýnda çeviri göremedim. "PC kart servisleri
baþlatýlýyor" gibi bir çeviri ya da duruma uygun bir
þeyler olmasý gerekmiyor mu?


Bu demek ki depoya bir güncelleme yapılmalı, bu arada sanırım debian-installer cvs'den svn'e taşınıyor(veya taşındı)

debian-installer_tools_countrychooser_tr.po
dosyasýnda:

"Lisanýnýza baðlý olarak, muhtemelen bu ülkerden
birindesiniz. Eðer baþka bir "
"ülkede iseniz \"diðer\" seçin.--> "ülkerden" yerine
"ülkelerden birindesiniz"


typo :)

#~ msgid ""
#~ "The country choice influences the default
locale,
the location and the "
#~ "keyboard layout."
#~ msgstr "Ülke seçimi varsayýlan yereli, konumu ve
klavye düzenini etkiler."--> "Ülke seçimi öntanýmlý
yerel ayarlarýný, konumunuzu ve klavye düzeninizi
etkiler" þeklinde daha uygun olabilir mi? Ayrýca bu
location çok saçma olmuþ gibi duruyor. Eðer buradaki
kasýt, bulunduðunuz alana/konuma göre yerel saat
ayarlamasý ise/* ki ben bu þekilde yorumladým*/ bunu
açýkça belirtmek daha uygun olabilir (veya
olmayabilir).
"Ülke seçimi öntanýmlý sistem yerel ayarlarýný,
sistem
yerel saatini ve klavye düzeninizi etkiler.""#~ ..." mesajlar bildiğim kadarıyla geçerliliği olmayan mesajlar, onları silmeyi unutmuşuz muhtemelen.
the arcboot-installer package dosyasýnda:
#. Type: text
#. Description
#: ../arcboot-installer.templates:3
msgid "Install the Arcboot boot loader on a hard
disk"
msgstr ""
bölümü  noksan-->"Arcboot önyükleyicisini/açýlýþ
yükleyicisini bir sabit diske kur" þeklinde
çevrilebilir.


bu da bir güncelleme olduğunun ikinci işareti :)

#. Type: string
#. Description
#: ../arcboot-installer.templates:8
msgid ""
"Arcboot must be installed into the volume header of
a
disk with a SGI "
"disklabel. Usually the volume header of /dev/sda is
used. Please give the "
"device name of the disk on which to put arcboot."
msgstr ""
"Arcboot SGI disk etiketi olan bir hacim baþlýðýna
kurulmalýdýr. Genelde /dev/"
"sda hacim baþlýðý kullanýlýr. Lütfen arcboot'un
yerleþtirileceði diskin "
"aygýt adýný veriniz."-->volume, hacimden ziyade
etiket ismi olarak kullanýlýyor diye biliyorum.
Yanlýþým olabilir ama bu cümleyi bir kontrol etmekte
fayda var gibi görünüyor.


saygýlarýmla

Yalçýn


bunu tartışmıştık, eğer burdaki "volume" = "hacim" olmayacaksa LVM çevirilerini yeniden yapmamız gerekecek , bunu da tartışalım ...

+ bu değişiklikleri birleştirilmiş(merged) tr.po'da yapmamız yeterli midir ? yoksa her po'yu bulmalımıyız ?

incelediğiniz için tekrar teşekkürler ...Reply to: