[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Yeni ceviriler ve gorev dagilimi onerisi[bu ileti saniyorum list-reply niyetiyle gonderildi]

* yalcin kolukisa [2004-03-23 07:59:57-0800]
> Madem ki bir i? yapaca??z, kurallara uygun yapal?m.
> 
> kullan?c? ad? olarak: yalcin-guest

Ekledim.

> Ben ?ncelikle man sayfalar?ndan ba?lamak taraftar?y?m.
> Bu sayfalar? belgeler.org kapsam?nda s?rd?rd???m?z
> k?lavuz sayfalar? ?eviri projesi i?inde
> yay?nlayaca??m.

O konuda soyle bir problem var yalniz.  Depoda mevcut Debian kilavuz 
sayfalarinin hemen hemen hepsi ilgili Debian paketlerinin icinden 
cikarilarak DDP havuzuna eklenmis belgelerdir.  Cevrilmis belgeleri 
depodan o DDP havuzuna bir betik vasitasiyla senkronluyorum, onlar da 
paket sahiplerine gonderiyorlar.  Sizin bu dosyalari belgeler man-pages 
paketine eklemeniz halinde iki yerde ayni man dosyasi olacak.  Sonucta, 
belgeler man-pages paketi ciktiginda cakisma olusacak.  Cevirilen 
dosyalari mutlaka belgeler paketine eklemek istiyorsaniz (ki sonuc 
olarak bunlar her halukarda ilgili paket tarafindan sisteme 
kurulacaktir) paket icinde bir debian alt dizini acmanizi onerebilirdim 
ama bu da pek hos olmaz dogrusu.

> Sarge kurulum k?lavuzu ?evirisi i?in erken oldu?unu
> d???n?yorum. San?r?m, k?lavuzda baz? de?i?iklikler
> olma ihtimali hala var ve Sarge'?n bu yazdan ?nce
> ??kmas? pek muhtemel de?il. Baz? b?l?mlerin stabil
> oldu?u ve de?i?meyece?i yaz?lm?? ama ben biraz daha
> beklemek istiyorum. 

Uygundur.

> Nisan ay?n?n ba??nda kat?lmam?z gereken bir g?venlik
> fuar? var. Bu fuar i?i aradan ??kt?ktan sonra ?eviri
> i?ine ba?layabilirim. Gelebilecek herkesi fuara
> beklerim :) 1-4 Nisan aras? Alt?npark'ta Forel
> G?venlik stant?nday?m. 

-- 
roktasReply to: