[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://base-config/po/tr.po* Ozgur Murat Homurlu [2004-03-14 11:17:46+0200]
> Eski çevirideki bazı anlamsal hataları düzelttim.
> Son halinin "freeze"den önce CVS'e gönderilmesi gerekiyor..

Gonderdim.

-- 
roktasReply to: