[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po://base-config/po/tr.poGünaydın,
Eski çevirideki bazı anlamsal hataları düzelttim.
Son halinin "freeze"den önce CVS'e gönderilmesi gerekiyor..Reply to: