[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po://base-config/po/tr.poOn Sun, 14 Mar 2004 11:17:46 +0200
Ozgur Murat Homurlu <ozgurmurat@gmx.net> wrote:

> Günaydın,
> Eski çevirideki bazı anlamsal hataları düzelttim.
> Son halinin "freeze"den önce CVS'e gönderilmesi gerekiyor..

Son halini subversion deposuna gönderdim (revision 12)Reply to: