[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: base-config ve tasksel guncellemeleriOn Sat, 13 Mar 2004 08:03:32 +0200
Recai Oktas <roktas@omu.edu.tr> wrote:

> [Ozgur ve Cagatay'a ozurlerimle :-)]

Estağfurullah ne demek. Kusura bakmayın şu anda işlerimin yoğunluğundan dolayı listeyi oldukça geriden takip edebiliyorum. O yüzden biraz geç cevap yazabiliyorum. 


> 
> Biraz once base-config ve tasksel icin CVS commit hakki alarak bu iki 
> pakete ait dosyalari CVS'den depoya guncelledim.  tasksel cevirilerini 
> Cagatay bey bana gondermisti, dolayisiyla o is ben de.  Ozgur, su ana 
> kadar yaptigin cevirileri ayri bir yere alarak base-config'in son 
> haliyle onu merge eder misin?  Dilersen sadece cevirdigin yerleri ekle 
> ve depoya gonder.  Kalan kisma ben yardim ederim.  d-i beta3 cikmadan 
> once su isleri yetistirelim istiyorum.
> 
> -- 
> roktas
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: