[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Notele de lansare pentru busterOn Du, 14 apr 19, 16:10:54, Eugen Stan wrote:
> Salut,
> 
> @Daniel: Am făcut eu un MR (merge request) pentru modificările tale:
> https://salsa.debian.org/ddp-team/release-notes/merge_requests/14
> 
> @Andrei: Dacă poți review + merge.
 
Încerc, dar Salsa refuză să-mi arate un diff.

> Am făcut un MR și pentru o parte din upgrading.po doar că nu era marcat
> cu WIP (work in progress) și un tip Paul l-a dus în master.

:)

> @Daniel: Cred că poți face MR direct din browser și putem reduce munca
> administrativă astfel.
> 
> Dacă vrei putem trece împreună prin proces să fie cât mai simplu.

Probabil n-ar strica să documentezi procedeul direct în limba engleză. 
Sunt convins că mai mulți traducători s-ar bucura.

Spor,
Andrei

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: