[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: înnoire vs. actualizare și curățare vs. eliminareOn Mon,15.Sep.08, 22:34:30, Eddy Petrișor wrote:
 
> 1) nu avem timp si probabil nu are sens din acelasi motiv să încercăm
> să reparăm pe ultima sută de metri terminologia pentru lenny
> 2) termenii aceștia ar trebui să fie luați în considerare pentru
> Debian squeeze (aka lenny+1) având în vedere că trebuie schimbați și
> în synaptic, adept, kio-apt

Ok, e prea târziu pentru lenny. Am să răspund și la celelalte puncte 
când mă întorc de la lucru.

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: