[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf lsbstan ioan-eugen wrote:

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The Linux Standard Base requires that certain features of adduser(8) be "
"available to conforming applications (such as password aging). These "
"features are only provided when shadow passwords are enabled, while this "
"system has them disabled."
msgstr ""
"Linux Standard Base cere ca anumite facilităţi ale lui adduser(8) să fie "
"conforme standardului (faciltăţi ca expirarea parolelor). Debian oferă "

... (facilități precum ...

"aceste facilităţi doar atunci când sunt activate parolele ascunse; totuşi, "
"în prezent, parolele ascunse sunt dezactivate pe sistemul dumneavoastră."


ok în rest.

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein


Reply to: