[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf glibcstan ioan-eugen wrote:
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debhelper.in/locales.templates:1002
msgid ""
"Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by "
"default, particularly for new installations. Other character sets may be "
"useful for backwards compatibility with older systems and software."
msgstr ""
"Trebuie să alegeţi ce locale se generează. Localele UTF-8 ar trebui alese "

Alegeți ce locale ...

"implicit, în special pentru instalări noi. Din motive de compatibilitate cu "
"soft sau sisteme mai vechi, puteţi alege să se genereze şi alte seturi de "
"caractere."


Încă ceva, cred că e mai bine să folosești „upgrade” = „înnoire” pentru a evita coliziunea de termeni cu „update” (v. glosar)

în rest e ok.


--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein


Reply to: