[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://xchm-1.13Igor Stirbu wrote:
> Salut,
> 
> am mai corectat niște erori în traducere și cred că acum
> este într-o stare mai bună. Sunteți deacord?

Cu mici excepții :-D

> #: src/chmfinddialog.cpp:42
> msgid "Case sensitive"
> msgstr "Contează majuscule/minuscule"

De regulă, se traduce "Majuscule semnificative"

> #: src/chmframe.cpp:163
> msgid "Ready."
> msgstr "Pregătit."

De regulă, se traduce ca "gata", dar poate e mai bine așa...

> #: src/chmframe.cpp:978
> msgid "Find"
> msgstr "Găsește"

Caută

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: