[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://xchm-1.13Eddy Petrișor wrote:
>> #: src/chmframe.cpp:762
>> msgid "For&ward\tCtrl-W"
>> msgstr "&Înainte\tCtrl-W"
> 
> nu e bună idea cu accelerator pe î (am scris despre asta recent, dar nu mai gasesc materialul - orice ajutor în a regăsi
> informația e binevenit)
> 

am găsit http://lists.debian.org/debian-l10n-romanian/2007/04/msg00118.html

„găsește” :-D „NU se aleg ca acceleratori diacritice”

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: