[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

despre acceleratori/combinații de tasteSalut,

Știu că Mișu vroia să scrie de mult pe tema asta. Dan Damian parcă a amenințat și el cu ea la un moment dat.

Eu m-am decis să scriu într-un mesaj pe debian-l10n-romanian și a rezultat o minunată pagină laconică (Mișu, ești
invitatul meu să completezi pagina ;-) ).

Să nu o mai lungesc...

http://wiki.debian.org/L10N/Romanian/Acceleratori


Comentarii, păreri, plângeri pe lista diacritice (am configurat mesajul să se răspundă unde trebuie)

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: