[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://openssh-1:4.3p2-11
On 4/28/07, Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com> wrote:
Igor Stirbu wrote:
> On 4/23/07, Christian Perrier <bubulle@debian.org> wrote:
>
>> Please send the updated file as a wishlist bug against the package.
>>
>> The deadline for receiving the updated translation is Monday, May 07,
>> 2007.
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #, fuzzy

Păi... ăsta e tradus?
Pont: msgfmt -o /dev/null --statatistics ro.po

> #| msgid "Generate new configuration file?"
> msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
> msgstr "Să se genereze un fișier nou de configurare?"

Îmi pare mie, sau nu e actualizat?

Apropos, aş propune "Se generează un fisier nou de configurare pentru OpenSSH?"

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #| msgid ""
> #| "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file "
> #| "from the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be "
> #| "upgrading from. This package can now generate a new configuration file (/"
> #| "etc/ssh/sshd.config), which will work with the new server version, but "
> #| "will not contain any customisations you made with the old version."
> msgid ""
> "This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from "
> "the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading "
> "from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd."
> "config), which will work with the new server version, but will not contain "
> "any customizations you made with the old version."
> msgstr ""
> "Această versiune de OpenSSH are un fișier de configurare considerabil "
> "modificat față de versiunea care vine cu Debian 'Potato', pe care se pare că "
> "o actualizați. Acest pachet poate genera acum un nou fișier de configurare "
> "(/etc/ssh/sshd.config), care va funcționa cu noua versiune de server, dar nu "
> "va conține nici o personalizare făcută pentru versiunea anterioară."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:2001
> #| msgid ""
> #| "Please note that this new configuration file will set the value of "
> #| "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password "
> #| "can ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that "
> #| "this is the correct default (see README.Debian for more details), but you "
> #| "can always edit sshd_config and set it to no if you wish."
> msgid ""
> "Please note that this new configuration file will set the value of "
> "'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password "
> "can ssh directly in as root). Please read the README.Debian files for more "
> "details about this design choice."
> msgstr ""
> "De notat faptul că acest fișier nou de configurare va stabili valoarea "

Eu prefer "A se reţine că ..."

> "opțiunii 'PermitRootLogin' la „yes” (ceea ce înseamnă că cine știe parola de "
> "root se poate autentifica prin ssh direct ca root). Părerea responsabilului "

Chestia cu părerea nu mai e valabilă în varianta în Engleză.
(O precizare, ce începe cu # este tratat ca un comentariu şi ce începe cu #| reprezintă versiunea anterioară a
originalului).

> "de pachet este că aceasta trebuie să fie valoarea implicită (a se vedea "
> "fișierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar, dacă doriți, puteți "
> "edita oricând fișierul sshd_config pentru a stabili valoarea opțiunii la "
> "„no”."
>
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master :2001
> #, fuzzy
> #| msgid ""
> #| "It is strongly recommended that you let this package generate a new "
> #| "configuration file now."
> msgid ""
> "It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration "
> "file now."
> msgstr ""
> "Este indicat să permiteți acestui pachet să genereze un nou fișier de "
> "configurare."

you let this package generate -> you choose to generate

etc...

Mă opresc aici. Idea e că traducerea nu e actualizată, probabil că originalele vechi te-au indus în eroare. Coroborat cu
lipsa de experienţă...

Nu-i bai, toţi greşim ;-) .

Într-adevăr am fost neatent cu această traducere. Merci de
sugestii. Am atașat fișierul actualizat.

--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

--
:wq
# Romanian translation of openssh.
# Copyright (C) 2006 THE openssh'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the openssh package.
#
# Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006.
# Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openssh 1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: matthew@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-23 17:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-01 05:45+0300\n"
"Last-Translator: Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid "Generate a new configuration file for OpenSSH?"
msgstr "SÄ? se genereze un fiÈ?ier nou de configurare pentru OpenSSH?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid ""
"This version of OpenSSH has a considerably changed configuration file from "
"the version shipped in Debian 'Potato', which you appear to be upgrading "
"from. This package can now generate a new configuration file (/etc/ssh/sshd."
"config), which will work with the new server version, but will not contain "
"any customizations you made with the old version."
msgstr ""
"AceastÄ? versiune de OpenSSH are un fiÈ?ier de configurare considerabil "
"modificat faÈ?Ä? de versiunea care vine cu Debian 'Potato', pe care se pare cÄ? "
"o actualizaÈ?i. Acest pachet poate genera acum un nou fiÈ?ier de configurare "
"(/etc/ssh/sshd.config), care va funcÈ?iona cu noua versiune de server, dar nu "
"va conÈ?ine nici o personalizare fÄ?cutÄ? pentru versiunea anterioarÄ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
#| msgid ""
#| "Please note that this new configuration file will set the value of "
#| "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password "
#| "can ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that "
#| "this is the correct default (see README.Debian for more details), but you "
#| "can always edit sshd_config and set it to no if you wish."
msgid ""
"Please note that this new configuration file will set the value of "
"'PermitRootLogin' to 'yes' (meaning that anyone knowing the root password "
"can ssh directly in as root). Please read the README.Debian files for more "
"details about this design choice."
msgstr ""
"A se reÈ?ine cÄ? acest fiÈ?ier nou de configurare va stabili valoarea "
"opÈ?iunii 'PermitRootLogin' la â??yesâ?? (ceea ce înseamnÄ? cÄ? cine È?tie parola de "
"root se poate autentifica prin ssh direct ca root). PÄ?rerea responsabilului "
"de pachet este cÄ? aceasta trebuie sÄ? fie valoarea implicitÄ? (a se vedea "
"fiÈ?ierul README.Debian pentru detalii suplimentare), dar, dacÄ? doriÈ?i, puteÈ?i "
"edita oricând fiÈ?ierul sshd_config pentru a stabili valoarea opÈ?iunii la "
"â??noâ??."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:2001
msgid ""
"It is strongly recommended that you choose to generate a new configuration "
"file now."
msgstr ""
"Este indicat sÄ? alegeÈ?i acum generarea un nou fiÈ?ier de configurare."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid "Do you want to risk killing active SSH sessions?"
msgstr "DoriÈ?i sÄ? riscaÈ?i întreruperea sesiunilor ssh active?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid ""
"The currently installed version of /etc/init.d/ssh is likely to kill all "
"running sshd instances. If you are doing this upgrade via an SSH session, "
"you're likely to be disconnected and leave the upgrade procedure unfinished."
msgstr ""
"Este foarte probabil ca aceastÄ? versiune de /etc/init.d/ssh pe care o aveÈ?i "
"instalatÄ? sÄ? omoare toate instanÈ?ele sshd care ruleazÄ?.  DacÄ? faceÈ?i aceastÄ? "
"actualizare printr-o sesiune ssh, atunci este posibil sÄ? fiÈ?i deconectaÈ?i È?i "
"actualizarea sÄ? rÄ?mânÄ? neterminatÄ?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:3001
msgid ""
"This can be fixed by manually adding \"--pidfile /var/run/sshd.pid\" to the "
"start-stop-daemon line in the stop section of the file."
msgstr ""
"PuteÈ?i repara manual acest lucru adÄ?ugând â??--pidfile /var/run/sshd.pidâ?? la linia "
"start-stop-daemon în secÈ?iunea stop a fiÈ?ierului."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "New host key mandatory"
msgstr "O cheie nouÄ? este obligatorie"

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid ""
"The current host key, in /etc/ssh/ssh_host_key, is encrypted with the IDEA "
"algorithm. OpenSSH can not handle this host key file, and the ssh-keygen "
"utility from the old (non-free) SSH installation does not appear to be "
"available."
msgstr ""
"Cheia curentÄ? în /etc/ssh/ssh_host_key este criptatÄ? cu algoritmul IDEA."
"OpenSSH nu suportÄ? acest tip de cheie, iar utilitarul ssh-keygen din "
"versiunea SSH (non-liberÄ?) anterior instalatÄ? nu pare sÄ? fie disponibil."

#. Type: note
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:4001
msgid "You need to manually generate a new host key."
msgstr "Va trebui sÄ? generaÈ?i manual o nouÄ? cheie pentru sistem."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid "Disable challenge-response authentication?"
msgstr "DezactiveazÄ? modul de autentificare provocare-rÄ?spuns?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"Password authentication appears to be disabled in the current OpenSSH server "
"configuration. In order to prevent users from logging in using passwords "
"(perhaps using only public key authentication instead) with recent versions "
"of OpenSSH, you must disable challenge-response authentication, or else "
"ensure that your PAM configuration does not allow Unix password file "
"authentication."
msgstr ""
"Autentificarea pe bazÄ? de parole pare dezactivatÄ? în configuraÈ?ia curentÄ? a "
"serverului OpenSSH. Pentru a împiedica utilizatorii sÄ? se autentifice "
"folosind parole (probabil folosind doar autentificarea cu chei publice) în "
"versiunile recente OpenSSH trebuie sÄ? dezactivaÈ?i autentificarea tip "
"provocare-rÄ?spuns, sau asiguraÈ?i-vÄ? cÄ? configuraÈ?ia PAM nu permite "
"autentificarea cu fiÈ?ierul de parole Unix."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../openssh-server.templates.master:5001
msgid ""
"If you disable challenge-response authentication, then users will not be "
"able to log in using passwords. If you leave it enabled (the default "
"answer), then the 'PasswordAuthentication no' option will have no useful "
"effect unless you also adjust your PAM configuration in /etc/pam.d/ssh."
msgstr ""
"DacÄ? dezactivaÈ?i autentificarea pe bazÄ? de provocare-rÄ?spuns, utilizatorii "
"nu vor mai putea sÄ? se autentifice folosind parolele. DacÄ? nu o dezactivaÈ?i "
"(rÄ?spunsul implicit), aunci opÈ?iunea 'PasswordAuthentification no' va fi "
"utilizabilÄ? doar dacÄ? modificaÈ?i È?i configuraÈ?ia PAM din /etc/pam.d/ssh."

#~ msgid "Warning: you must create a new host key"
#~ msgstr "Avertizare: trebuie sÄ? creaÈ?i o nouÄ? cheie pentru sistem"

#~ msgid "Warning: telnetd is installed --- probably not a good idea"
#~ msgstr ""
#~ "Avertizare: telnetd este instalat --- probabil cÄ? nu este o idee bunÄ?"

#~ msgid ""
#~ "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't "
#~ "actually need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that "
#~ "there is at least some chance that telnet sessions will not be sending "
#~ "unencrypted login/password and session information over the network."
#~ msgstr ""
#~ "Un sfat bun este fie sÄ? È?tergeÈ?i pachetul telnetd (dacÄ? întradevÄ?r nu-l "
#~ "utilizaÈ?i) fie sÄ? instalaÈ?i telnetd-ssl astfel încât sÄ? existe "
#~ "posibilitatea ca sesiunile telnet sÄ? nu trimitÄ? informaÈ?ii necriptate de "
#~ "autentificare/parole prin reÈ?ea."

Reply to: